Almanac
Català
Del RossellÓ

Sant Joan I Barres

Contes de Nadal

 

Qui som ?

Les nostres publications

Els Almanacs

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Els altres almanacs dels del 1975

Col.lecció Sant Joan I Barres

Contactes

Rédacció

Autors

Webmestre

Difusió

Butlletì d'abonament / Bo d'encarrèc

On podreu trobar l'Almanac ?

Acolliment

© jf arnaud / ACR 2007

| COMANDAR |

SUMARI

Lluc ARBONA - La balma encantada ....................................... 9
J.-D. ARGENT - Betlem a Rosselló .......................................... 21
Suzanna BAIXAS-LABLE - L'Anita dels núvols ..................... 25
Andreu BARRERE - Els promesos de Perellós ' ..................... 31
Jordi CARBONELL - Abracadabra ............................................ 37
Desitjat CASSÓ - Un conte de Nadal ....................................... 45
Josiana DUHALDE-CABANAS - Un petit miracle de
Nadal ........................................................................................... 53
Patrick GIFREU - Anem a l'infant de Betlem ........................ 61
Roger GRAU - El miracle d'en Perot ........................................ 67
Andreu JAMPY - Nadal ultra mar en temps de guerra.. 73
Jordi MAS - L'esclop d'en Ramonet ........................................ 77
Renada-Laura PORTET - El convit de Nadal .......................... 85
Pere TAILLANT - La garsa ........................................................ 93
Joan TOCABENS - El duc de Santa Maria .............................. 97
Pere VERDAGUER - L'oreneta de Nadal ................................. 103

 

 

| tornar |