Almanac
Català
Del RossellÓ

Sant Joan I Barres

Almanac 2006

 

Qui som ?

Les nostres publications

Els Almanacs

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Els altres almanacs dels del 1975

Col.lecció Sant Joan I Barres

Contactes

Rédacció

Autors

Webmestre

Difusió

Butlletì d'abonament / Bo d'encàrréc

On podreu trobar l'Almanac ?

Acolliment

© jf arnaud / ACR 2007

Couverture Almanac 2004

| COMANDAR |

 

SUMARI

Bon Nadal i bon any, dibuix de Gineta BERNARD ............................................ p. 7
Calendari 2006, per Andreu JAMPY ....................................................................... p. 8
Les Iliçons d'una resistència, de Joan TOCABENS ........................................... p. 20
La rosella, He oblidat, de Pere MONGENIE .............................................. p. 21-23
Rossellonismes, de Joan BOSCH ........................................................................... p. 23
El gust dels préssecs, de Roselina RONGIER .................................................... p. 25
Referèndums, dictat del 2005, ................................................................................. p. 29
Estraperlo i estraperlades, de Joan TOCABENS ............................................... p. 30
En la fulla t'escric, de Joan TOCABENS ............................................................. p. 36
El cuscns, de Pere VERDAGUER ........................................................................ p. 36
Joan té un secret, de Margarida GIRAL ............................................................... p. 39
Hospital, de Daniela SIDÔS .................................................................................... p. 43
Vaixells, d'Anna-Maria GAILLARDE-SIRERE .................................................. p. 44
El padri, de Marti SOLÉ-IRLA .............................................................................. p. 45
Histèries de rall, Oficis d'abans, de Francesc MARGALL                          p. 47
El mendicant, de Joan BOSCH .............................................................................. p. 49
Els colors de l'escut, de Llucià TOCABENS ....................................................... p. 50
M'ha esgarrapat, de Llucià TOCABENS .............................................................. p. 51
Un episodi de la histèria, de Josep RIBAS ............................................................ p. 52
Camins, de Coleta PLANAS .................................................................................... p. 56
L'hostal de Nàpols, de Marti SOLÉ-IRLA ........................................................... p. 58
El foc de la solidaritat, de Mauriceta GRAU ....................................................... p. 59
La dona no para, Les monges, ........................................................................... p. 61-62
Les trumfes, L'allioli, de Pere VERDAGUER ............................................... p. 63-64
Crec en tu, de Carme CLAUSELL-BERNAT .................................................... p. 65
Passeig a Rodés, de Margarida GIRAL ................................................................. p. 65
Maleïda tramuntana, de Joan BOSCH .................................................................. p. 66
Jocs infantils i perillosos, de Benet RAMON-MANYÀ                             p. 67
Entre poc i massa, de Rosa NEGRE .................................................................... p. 70
La Bepa, de Silvia DEVAUX-SIGAYRET .......................................................... p. 71
Nadala, La neu dels reis, de Rosa NEGRE p. 73
Un batxillerat problemàtic, de Vicenç PÉREZ I VERDIELL ...p. 74
Arrencada amb ales, ............................................................................. p. 77
L'aryuet salvador, Tramuntanes, Joan Francis MORER p. 78
El gat té la boja, La bona calor, Paret al sol,
de Pere VERDAGUER ................................................................ p. 79-80
Un dia, A les ales dels mots,
d'Anna Maria GAILLARDE-SIRERE ................................. p. 81-82
Saetas, d'Andreu VINAS ..................................................... p. 83
Guerres del môn d'avui, Coleta PLANAS ............................... p. 85
El Rossellô, de Joan JACQUET .......................................... p. 86
La bicicleta de la tia, de Joan BOSCH .................................. p. 87
Aqua estrès, de Joseta TARRIUS ......................................... p. 89
El molf d'en Salom, de Remei BOYER-CAILLIS ...................... p. 90
Jacquot, de Joan LHERITIER .............................................. p. 92
1945, de Sflvia DEVAUX-SIGAYRET ................................... p. 94
Perol i confitura, Records,de Gabriel ESCARRA p. 96-98
Llenyataires i carboners, de Vicenç PÉREZ I VERDIELL ....p. 101
El vent i la cortina, Les tomates, ................................. p. 103-104
Terrassa a Cotlliure, de Pere VERDAGUER ......................... p. 105
84 anys, Ben Laden, de Marcel PLANAS p. 106-108
El monjo Joan Pere, de J. F. ARNAU, traduit per Andreu JAMPY ............................................. p. 109
| tornar |