Almanac
Català
Del RossellÓ

Sant Joan I Barres

Almanac 2005

 

Qui som ?

Les nostres publications

Els Almanacs

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Els altres almanacs dels del 1975

Col.lecció Sant Joan I Barres

Contactes

Rédacció

Autors

Webmestre

Difusió

Butlletì d'abonament / Bo d'encàrréc

On podreu trobar l'Almanac ?

Acolliment

© jf arnaud / ACR 2007

Couverture Almanac 2004

| COMANDAR |

 

SUMARI

Bon Nadal i bon any, dibuix de Gineta BERNARD ............................. p. 8
Calendari 2005, per Andreu JAMPY ...................................................... p. 9
Prou, de Joan TOCABENS .................................................................... p. 21
Papallona, de Rosa NEGRE ............................................................... :....p. 23
Recorda't del tresor, de Joan TOCABENS .......................................... p. 24
Oda a l'all, de Marcel PLANAS ............................................................. p. 30
Les figues, de Pere VERDAGUER ........................................................ p. 34
Home de l'any 2000, de Joan TOCABENS ........................................... p. 42
Sardana, de Llucià TOCABENS ............................................................ p. 43
Lloa la mar i viu en terra, de Vicenç PÉREZ ......................................... p. 44
EI tren de la nit, d'Andrea TOURRES-AMOUROUX ........................ p. 49
Ei retrat del Papa, de Martí SOLÉ-IRLA ............................................... p. 50
Història d'una família d'Arles, de Joan Pere VERGÈS ........................ p. 51
EI dictat de l'any, sobre Dalí, de Pere VERDAGUER ......................... p. 55
Poemes, d'Andreu VINAS .................. :............................................. p. 57
Sóc aigua, Solstici, de Pere MONGENIE ............................................. p. 60
T'agrada i a mi no, d'Anna Maria GAILLARDE-SIRERE ................... p. 62
A Sant Martí, de Carles PUPILLE ......................................................... p. 63
A la meva Mònica, de Marcel PLANAS .............................................. p. 64
El camí dels avellaners, de Gabriel ESCARRÀ .................................... p. 65
Amagat, Cap de turc, de Joseta TARRIUS ......................................... p. 68
El retorn d'en Paulin, de Benet RAMON-MANYÀ ............................ p. 69
Fru-Fru, de Daniela SIDOS .................................................................... p. 72
EI record d'una cançó, de Martí SOLÉ-IRLA ...................................... p. 73
Genealogia, de BALANDA-JONCÀ-TRULLET.................................. p. 74
Record d'un exvot de Font-romeu, de Martí SOLÉ-IRLA ................. p. 77
Relats d'una Retirada, de Ramon TORRENT ...................................... p. 78
EI meu bocí de fusta, de Coleta PLANAS ........................................... p. 81
El pollastre i la dalla, de Roger TOURRES ........................................ p. 83
EI sender dels records, de Mauricette GRAU .................................. p. 84
El seu cor (fragment), de Joan Francesc CASTEX .......................... p. 86
Pels ous, de Carles PUPILLE .............................................................. p. 89
El xai i el llop, de Carles PUPILLE ............................................... p. 90
Els tres reis, Espurnes, de Rosa NEGRE .................................... p. 91
Amor de pluja, de Joan MORER ................................................... p. 92
Ferrer dels temps futurs, Amor, de PALMIRA .......................... p. 95-96
Sac de sorra i bicicleta, Anònim ...................................................... p. 97
Melangia, de Carme CLAUSELL-BERNAT ............................... p. 98
La primera fulla de tardor, de Margarida GIRAL ..................... p. 99
Una alegria, de Margarida GIRAL ................................................. p.100
Tramuntana, de Roger GIRAL ....................................................... p.101
Bogeria dels homes, Records, de Francesc MARGAIL ............ p.102
Rialles de rail, de Francesc MARGAIL ........................................ p.103
Després de ploure, de Joan BOSCH ............................................. p.104
Aigües vives, de Martí BATLLE .................................................... p.106
Poemes, de Joan Pere SUNYER .................................................... p.108
Sempre me'n recordaré, de Gil BORRAT ................................... p.110
Vacances, de Pere VERDAGUER ................................................ p.114
Les goteres, de Pere VERDAGUER ............................................. p.115
Dia fresc d'estiu, de Pere VERDAGUER .................................... p.116
El Senyor, de Joan Francesc ARNAU .......................................... p.117

| tornar |