Almanac
Català
Del RossellÓ

Sant Joan I Barres

Almanac 2008

 

Qui sommes nous ?

Nos publications

Les almanacs

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Les autres almanacs depuis 1975

Collection Sant Joan I Barres

Contacts

Rédaction

Auteurs

Webmestre

Diffusion

Bulletin d'abonnement / Bon de commande

Où trouver l'Almanac ?

Accueil

© jf arnaud / ACR 2007

Couverture Almanac 2004

| COMMANDER |

 

SUMARI


Bon any! ............................................................................................... p. 4
Calendari, d'Andreu JAMPY ............................................................. p. 6
I si ens preocupéssim..., de Joan TOCABENS ........................... p. 18
Els porcs, de Pere VERDAGUER ............................................... p. 19
El copilot de Saint-Exupéry, de Joan TOCABENS ................... p. 21
El nèctar de Fra Antoni, de Vicenç PÉREZ i VERDIELL ...... p. 27
Fer això i Calçat Dolors, de Joseta TARRIUS ...................... p. 31, 33
Plora ... canta, de Joan TOCABENS ............................................ p. 35
Hivernenc, de Llucià TOCABENS .............................................. p. 36
Cap a Montpeller, El pa, El foc, La suite,
La cambra, El boter, de Pere VERDAGUER .................. p. 37 à 42
La dolçor catalana, de Pere CAMÓ ........................................... p. 43
Les palmeres, Les orendes, El tupí, de Marcel PLANAS . . p. 45 à 48
Records de Nadal, de Cebriana DETUYAT ............................ p. 49
La matança del porc, d'Eliana THIBAUT COMALADA ...... p. 51
Un conte de la vora del foc, d'Andrea i Enric AMOUROUX ... p. 57
El robaire robat, de Francís COLOMER .................................. p. 60
La figureta, de Gabriel ESCARRA ............................................. p. 65
El cargol, El cargol i l'escarola,
de Marcel PLANAS ..................................................................... p. 69
La tardor, Vespre de pau, de Pere VERDAGUER ................ p. 71
La bruixa, de J.Francesc ARNAU .......................................................... p. 73
El penediment d'un dolent alumne,
Rondó d'havent sopat, L'arrencada, de Joan BOSCH ................ p. 79 à 81
Pobre Mozart, de Pere MONGÉNIE ..................................................... p. 86
L'hora nova i l'hora vella, Mare segura: Catalunya,
de Maurici THIBAUT ....................................................................... p. 88, 89
Agafar un constipat, de Martí SOLÉ IRLA ............................................ p. 90
Anar fent, França endins, de Martí SOLÉ IRLA ............................. p. 92, 94
La pell d'en Sagarra, de Josep RIBAS ..................................................... p. 96
Els ocells, de Pere MONGÉNIE ................................................... p. 101
Un singlar pas com els altres, Les papallones,
de Margarida GIRAL .......................................................... p. 103, 105
Matí, Temps, d'Andreu VINAS ........................................... p. 106, 107
El faisà, Joana AURIOL/SAFONT p. 108
Cares del temps de guerra, de Roselina RONGIER COME ... p. 109
El vent demà, d'Anna Maria GALLARDA-SIRERE ................. p. 111
Mines de la Pinosa, d'Alà TAURINYÀ,
adaptat per Miquel MAYOL ...................................................... p. 112
L'home que no era pas d'aquí,
de Sílvia DEVAUX-SIGAYRET ............................................... p. 113

| haut de page |