ALMANAC CATALÀ DEL ROSSILLÓ
 BUTLLETI D'ABONAMENT-BO D'ENCÀRRÉC
Imprimiù aquest butlletí (amb la commanda "imprimir" del vostre navigator) i torneu-lo a l'adreça següent :
M. le Trésorier du G.R.E.C.
BP 51008
66101 PERPIGNAN CEDEX
Nom : ...................................................
Prenom :................................................
N° : ..................... Carrer : ...............................................................................................
Ciutat : ............................................... Codi postal : ......................
Quantitats P. U. (€)(1) Muntant
Désitjo :        
q Abonar-me a la revista (un any, un nùmero)                12,20 €  
     
 r   Manar els exemplars següents      
1975                12,20 €  
  1976                12,20 €  
  1977                12,20 €  
  1978                12,20 €  
  1979                12,20 €  
  1980                12,20 €  
  1981                12,20 €  
  1982                12,20 €  
  1983                12,20 €  
  1984                12,20 €  
  1985                12,20 €  
  1986                12,20 €  
  1987                12,20 €  
  1988                12,20 €  
  1989                12,20 €  
  1990                12,20 €  
  1991                12,20 €  
  1992                12,20 €  
  1993                12,20 €  
  1994                12,20 €  
  1995                12,20 €  
  1996                12,20 €  
  1997                12,20 €  
  1998                12,20 €  
  1999                12,20 €  
  2000                12,20 €  
  2001                12,20 €  
  2002                12,20 €  
  2003                12,20 €  
  2004                12,20 €  
  2005                12,20 €  
  2006                12,20 €  
  2007                12,20 €  
  2008  
   12,20 €
 
         
Numeros espécials "Sant Joan I Barres"      
q Hem de casar en Batista (teatre)                12,20 €  
q Carles Grando                  12,20 €  
q Contistes rosselonesos                  12,20 €  
q Contes de Nadal                  12,20 €  
q Senzilles históries de dones                12,20 €  
q N° especial J.S. Pons                  12,20 €  
q N° especial Lluís Bassede                12,20 €  
q Camí ramader d'en Jordi Mas                12,20 €  
q N° especial sobre Roger Giral                12,20 €  
q La cuina catalana i els seus vins - Eliana Thibault-Comelade              12,20 €  
q Contalles de Cerdanya de J.P. Cerda                12,20 €  
         
TOTAL A PAYER        
Xecs adreçats al Sr. Tresorer del G.R.E.C.
(1)el preu unitari indicat inclou les despeses d'expedició Data i firma